Kam pieder valsts jeb Valsts kā atskaites punkts Horoskopā - 1 Daļa . Jurisprudence un Vēsture.

Ar priekšzināšanām astroloģijā

Kam pieder valsts jeb Valsts kā atskaites punkts Horoskopā (Vēsture un Jurisprudence).

Kam pieder Valsts? Šis pēdējā laikā ir viens no populārākajiem jautājumiem, tādēļ jāsniedz atbilde uz šiem jautājumiem ņemot vērā Vēsturisko aspektu un Juridiskās nianses.

Ņemot vērā pēdējā laika notikumus saistībā ar valsts institūtu kā tādu (tuvojas vēlēšanas) un būtiskām izmaiņām ģeopolitiskajā sfērā (Ukrainas un Irākas notikumi) tika pieņemts lēmums veikt dziļāku izpēti – Kas ir valsts un kādai tai jābūt! Līdz šim tika pieņemts, ka Valsts kā atskaites punkts cilvēka horoskopā.

Lai sāktu analīzi vispirms ir jānoskaidro kas ir valsts un kā tā ir definējama no Juridiskā un Vēsturiskā aspekta: Lai valsts tiktu uzskatītu par tiesību subjektu, pēt starptautiskās tiesību teorijas ir jābūt 3 pamat pazīmēm:

- Teritorija

- Iedzīvotāji

- Suverēnā vara

Tātad lai nodibinātu valsti ir jābūt iedzīvotājiem, kuriem pieder teritorija un viņiem jābūt spējīgiem pieņemt suverēnus (neatkarīgus) lēmumus par savu pašnoteikšanos.

( http://lv.wikipedia.org/wiki/Valsts )

Tātad tautas kopums no savau cilvēku vidus izveido institūtu, kas noteiks kā jāorganizē:

  • Sadzīve un koplietošanas infrstruktūras administrēšana;

  • Publiskā kārtība, kuru nosaka balstoties uz sabiedrības morāles un ētikas normām, par kopējo uzvedības normu neievērošanu atbild valts represīvās institūcijas, bet viņu rīcību izvērtē neatkarīga tiesa;

  • Militārā aizsardzība no ārējiem militāriem draudiem, kurā iekļaujas gan miltārtehniskais nodrošinājums (kompleks) kopā ar karotājiem gan ārpolitisko diplomātiju;

  • Sabiedrības izdzīvošanas modeļa zināšanu apkopojums un nodošana nākamajām paaudzēm (izglītība);

  • Ekonomika, naudas resursu emisija, valsts rezervju veidošana.

  • utt.

Visi valsts institūti darbojas sitemātiski, tiešā pakļautībā un pēc piramīdveida modeļa un uzpilda tikai tai uzdotos uzdevumus (kompetence). Latvijā šo sistēmu nosaka “Valsts pārvaldes iekārtas” likums (http://likumi.lv/doc.php?id=63545 ). Vienkāršāk sakot visu valsts iedzīvotāju vēlmju realizācija tiek ieviesta sistēmā un secīgi noteiktos termiņos.

Par jautājumu kam pieder Latvijas valsts?:

Satvermes 2 pants: "2. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai."

(http://likumi.lv/doc.php?id=57980).

Pirmās valsts pārvaldes formas tika aprakstītas senajos traktātos, kas datējami 300 - 500 gadiem pirms mūsu ēras. Ir saglabājušās rakstiskās piezīmes Indiešu traktātā Arthashastra, kas apraksta valsts formēšanas pamatprincipus lai atvairītu Aleksandra lielā iebrukumu.

Aleksandrs lielais: http://lv.wikipedia.org/wiki/Aleksandrs_Lielais

Arthashastra Krievijas versija: http://www.pac.by/dfiles/001110_909201_yakovchuk_14.pdf

Detalizētāk sadaļas ir sakārtoras sekojošā secībā:

1) Uzvedības noteikumi;

2) Uzraudzītāju pienākumi;

3) Tiesvedība;

4) Šķeršļu novēršana kopējam mērķim;

5) Smalko metožu pielietošana;

6) Valstiskuma pamati, un nodokļi;

7) Ārpolitika;

8) Nelaimes gadījumi valstī;

9) Militārais uzbrukums un aizsardzība;

10) Karadarbība;

11) Āreējā sadarbība;

12) Sadarbība ar stiprāko valsti;

13) Fortifikācijas māksla;

14) Slepeno instrumentu izmantošana;

15) Taktika;

Šie "spēles noteikumi" ir jāzin visiem, kas vēlas piedalīties "Lielājā spēlē" un Latvijas jaunajiem deokrātijas pārstāvjiem arī.

Piemērs: Valdis Dombrovskus uzrunājot Spānijas Kataloniju rīkojās nepareizi pret Veco Eiropas eliti. Šādas lietas nepiedod un rezultāts ir redzams - Eiropas Komisijas vicseprezidenta amatu (viens no sešiem ar ļoti mazu ietekmi realitātē).

Saskaņā ar šo mācību valsts vadītāju par atbisltošu nosaka sekojoši kritēriji:

- Teritorijas pieaugums vai zudums (Jāskatās tas cik daudz pieder vietējiem iedzīvotājiem, tai skaitā arī vietējai elitei);

- Iedzivotāju pieaugums un demogrāfija

- Iedzīvotāju labklājības pieaugums (Nodokļi, īpašums un to kā vēsturiskā griezumā cilvēki (dažādu profesiju pārstāvji) iegūst ekonomisko stabilitāti, Piemēram lai Skolotājs uzceltu māju 30 gadus atpakaļ vajadzēja krāt naudu 10 - 15 gadus tad tagad jāņem kredīts uz 40 - 50 gadiem);_

- Uzkrāto rezervju apjoms kam jāsastāda teju 1/3 no kopējā gada budžeta;

Valsts labklājības pamatā attiecībā uz pārvaldāmo teritoriju:

- Miers

- Darbs

Pasaulē veiksmīgākās ekonomikas ir tās kurās izsenis nav veiktas militārās darbības. Uz doto brīdi ir vairākas pasaules valstis, kas būvē savu valsts vadības sistēmu uz šādiem principiem, bet populārākās:

- ASV (iekļauj daudzu nacionalitāšu pārstāvjus bez viņu pretenzijām uz vēsturisko teritoriju, indijāņu rezervāti it kā klāsteri) Pēdējā militārās darbības teritorijā – 1886. gads (pilsoņu kara beigas)

- Apvienotā karaliste jeb Anglija – UK (spēcīgāka monarhija pasaulē). Pēdējā militārās darbības teritorijā – 1941 gads – Otrais pasaules karš, uzvarētāja;

- Ķīna (Iekļaukj daudzu nacionalitāšu pārstāvjus un pretenzijas uz vēsturisko teritoriju tiek dalītas ar vietu sadalījumu varā). Pēdējā militārās darbības teritorijā – 1941 gads – Otrais pasaules karš, uzvarētāja.

- Krievija (Iekļaukj daudzu nacionalitāšu pārstāvjus un pretenzijas uz vēsturisko teritoriju tiek dalītas ar vietu sadalījumu varā - Federatīvā valsts pārvaldes sistēma, PSRS laikos bija "Družba narodav" ). Pēdējā militārās darbības teritorijā – 1941 gads – Otrais pasaules karš, uzvarētāja.

Valsts kā subjekts mirst ja:

- Valsts īpašnieki (tauta) pārstāj kontrolēt to, ko paši izveidoja;

- Pārstāj sekot tradīcijām, kas nodrošinaja valsts izaugsmi;

- Teritorijā zūd iespēja sasniegt sekojošus taisnīgumus - Juridisko (Tiesas) reliģisko (Kristietība, Islams utt.) un sociālo (iedzīvotāju un kaimiņu atbalsts vai mums zināmā sociālā atbildība par citiem sabiedrības locekļiem)

- Iedzīvotāji tiek aplikti ar pārlieku lieliem nodokļiem ilgstošā laika periodā. Ieteicamais nodokļu apjoms - 1/6 daļa jeb ap 16-17%

- Neveiksmīga valdnieka ārpolitikā stratēģija, kā rezultātā notika pakļaušana.

- utt

Astroloģiskā analīze no Vēdiskās astroloģijas viedokļa

Tātad ņemot vērā juridiskās nianses horoskopā noteiksim to, kā var rasties valsts:

Screen Shot 2013-06-03 at 4.34.17 PM.png